Gurine

 

Gurine er en seilbåt av type Mikkel 30.
Mikkel 30 er en båt som er konstruert av Freddy Mikkelsen i Tønsberg. Båten er laget på Arma Båt i Fredrikstad.

Gurine er en 1979 modell som jeg kjøpte høsten 2001 i Tønsberg. Det er en 1/2 tonner med lystall på 1.05. Båten er bred på midten og smal bak som var vanlig i 70-årene.Dette medfører at den er god i sjøen, men er ikke en nymotens seilbåt med to akterlugarer.

Båten har fått nye puter, 220 volts landstrøm fra den forrige eieren.
* I vår fikk jeg lagd en vannsamler i bunnen av dieseltanken slik at det skal være enkelt å tømme tanken for event. vann om våren.
* La om det eletriske annlegget
* Lakket kjøkken, kartbord og annet i bakre del av kahytta.

I høst så skal dette gjøres:
* Legge inn varme igjen (tatt ut på våren)
* Sjekke septiktanken og toalett for lekkasje.
* Gjøre litt mer med det eletriske anlegget.
* Tette luker (foran, inn til kahytta, bak)

Det skal kjøpes:
* Ett eller to anker 10-15 kilo
* Ankerkjetting, ca 50 meter
* EPIRB (nødpeilesender)
* Muligens radar

Tekniske detaljer (dataene er hentet fra Utkik)
Den orginale motoren er byttet ut mer en nyere Volvo Penta. 1995 modell, 2020B (18 hk).
Utsnitt av båten
Bilder og mine kommentarer
Seilas sin test av båten