Innbydelse til Norge Rundt tur

Sommeren 2004 planlegger jeg en tre og en halv måneders til fire måneders seiltur Norge rundt.

Turen er planlagt start i Arendal 15. mai. Turen går så opp norskekysten, rundt Kolahalvøya, inn Kvitsjøen til Belomorsk, gjennom kanaler i Russland som ender ut i St. Petersburg, så videre enten via Gøtakanal i Sverige eller rundt sydre del av Sverige og så tilbake til Arendal i slutten av august/ starten av september.

Turen er foreløpig delt inn i ti etapper. Det er mulig å hoppe på/ av på disse stedene. Det er også muligheter for å bytte på steder imellom, men da må det være mulighet til noen tidsendringer.

Dersom du har lyst til å være med på en eller flere etapper så kontakt meg innen utgangen av oktober 2003.
Sikker påmelding trenger jeg for Russland i desember, mens de andre etappene kan vente til februar.
Dersom det blir flere interesserte på noen etapper enn det er plass til, er det de første som melder interesse som kommer først. Skipperen har mulighet til å overstyre dette dersom han ønsker en annen sammensetning på mannskapet på en spesiell etappe.
Gjerne kom med prioritert dersom det er flere etapper som passer.

Å være med på turen er gratis. Du må selv skaffe transport til avgangssted og ankomststed. Vi deler på mat- og dieselutgifter. Eventuelle andre utgifter på båten går på kapteinen. Reisen foregår på egen risiko.

Du kan lese mer om turen på http://home.no.net/solhoi/
Denne siten vil bli oppdatert utover høsten/ vinteren med mer informasjon.

Rune Solhøi
Moldveien 13
4848 Arendal
Tlf: 37 03 04 89 / 975 59 331 (gammel: 413 05 396)
E-mail: rune.solhoi@gard.no