Bilder fra turen

 

Første etappe: Arendal - Tananger

Andre etappe: Tananger - Ålesund

Tredje etappe: Ålesund - Bodø

Fjerde etappe: Bodø - Tromsø

Femte etappe: Tromsø - Kirkenes

Sjette etappe: Kirkenes - Belomorsk

Syvende etappe: Belomorsk - Helsinki

Åttende etappe: Helsinki - Stockholm

Niende etappe: Stockholm - Gøteborg

Tiende etappe: Gøteborg - Arendal