Totalt ? dager   Første versjon Oppdatert 22 mars 2006    
Etappe (leg)  

Avg.
Dato (Dep.
date)

Fra (departure)

Ank. Dato
(Arr. Date)

Til (arrival) Nautiske mil Sum etappe Sum totalt Snitt nm pr seilings dag Snitt per dag
1. 1-2 dager Onsdag 24.mai Arendal 24.mai Grimstad          
Torsdag 25.mai Grimstad 25 mai Søgne (ca) 44 44 44
2. 4 dager Fredag

2.juni

Søgne 05 juni Bergen

224

224

268

   
3. 2 dager

Onsdag

21 juni Bergen 22/23 juni Shetland 200 200 468    
4. 3 dager Lørdag 24.juni Shetland

26/27 juni

Norskekysten 200 ca 300

768

   
5. 2 dager ? ? Norskekysten ? Arendal 168 168

936

   
    ca SUM 936