Mannskap til turen

Første versjon (ikke endelig)

Oppdatert 22 mars 2006
Etappe Fra Til Mannskap
1 Arendal
Avreise 25 mai
Søgne
Astrid Gissinger
2 Søgne
Avreise fredag ettermiddag 2 juni
Bergen
Ankomst 5 juni (sent)

Astrid Gissinger
Einar Lieng
Reidar Bjønnum

3 Bergen
Avreise 21 juni. Oppmøte kvelden 20 juni.

Shetland
Ankomst 22 (23) juni

Astrid Gissinger
Kjell Heimdal
Urd Berntsen

4 Shetland
Avreise 24 (25) juni

Norgeskysten
Ankomst 26 (27) juni
(Note 1)

Astrid Gissinger
Kjell Heimdal
Urd Berntsen
5 Norgeskysten
Avreise ? juni
Arendal
Ankomst ?
?

Note 1: Ta fri til og med 27 juni